Tiedettä ja sarjakuvaa

Sarjakuva tarjoaa mielenkiintoisia tutkimuskohteita, mutta myös tavan tieteellisen tekstin visualisointiin. 

Tiede on kulkenut pitkän matkan antiikista nykypäivään. Sekä tiede että tieteellinen kieli ovat kehittyneet ja jatkavat kokoajan etenemistään. 

Tiedettä ja sarjakuvaa – ruutujen kaupalla (Kustannus HD, 2011) on tutkielma, joka käsittelee mainonnallista sarjakuvaa. Tutkimusaiheen lisäksi se tuo esille uusia ulottuvuuksia akateemiseen tekstiin ja sen kerrontaan. Kokonaan sarjakuvitettu teos liittää kuvat sujuvasti osaksi ilmaisua. 

Tieteellistä kieltä on parjattu kuivaksi ja kaavoihin kangistuneeksi. Sarjakuvakerronnalla toteutettu kokonaisuus rikkoo molemmat väitteet ja tarjoaa paljon miettimisen aiheita. Teos myös jättää tiedemaailmalle avoimeksi isoja kysymyksiä liittyen kuvien asemaan osana nykypäivän tutkimuksia. 

Tutkija tuo teoksessa ilmi oman asemansa toimimalla tarinankertojan roolissa. Kokonaisuutta voi siis luonnehtia hyvällä omallatunnolla tekijänsä näköiseksi.

Tilaa Turun Sarjakuvakaupasta…

Teos sisältää Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan Pro gradu -työnä, vuonna 2007 tehdyn tutkielman, Ruutujen kaupalla: mainonnallisissa sarjakuvissa hyödynnettävät mainonnalliset tyylit.

Lue uratarina Kide-lehdestä 2/2017